کتاب فلسفه منطق مناسب برای کنکور99|آموزشی|شهرکرد|دیوار
  • کتاب فلسفه منطق مناسب برای کنکور99|آموزشی|شهرکرد|دیوار
  • کتاب فلسفه منطق مناسب برای کنکور99|آموزشی|شهرکرد|دیوار
  • کتاب فلسفه منطق مناسب برای کنکور99|آموزشی|شهرکرد|دیوار
  • کتاب فلسفه منطق مناسب برای کنکور99|آموزشی|شهرکرد|دیوار

کتاب فلسفه منطق مناسب برای کنکور99

۳ هفته پیش
تلفن
دسته‌بندی
آموزشی
محلشهرکرد
نوع آگهی
فروشی
قیمت
۵۸٫۰۰۰ تومان
این کتاب تازه خریداری شده امابه علت این که مناسب برای کنکور99است فروخته میشود.کتاب برای یک پشت کنکوری 98خریداری شده بودامابه علت عدم اطلاع از این که این کتاب تنهابرای کنکور99مناسب است واینکه فروشنده حاضربه پس گرفتن کتاب نشد دراین جابه فروش میرسدوهیچ گونه مشکلی هم نداردوباقیمت کم ترهم فروخته میشود
آگهی‌های بیشتر برای