کفسابی سنگسابی کف سابی سابزنی صاب زن همه جا
۱ هفته پیش در کرج، گلشهر | نظافت
    توضیحات

    لایه برداری از سنگ جهت به رو آمدن سنگ براق کردن سنگهای کف از طریق ساب زبر نرم اسیدی ایتالیایی از بین بردن جای رنگ کچ سیمان روی سنگ جهت به رو آمدن سنگ براق کردن سنگهای کف از طریق ساب زبر نرم اسیدی ایتالیایی

    یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف آگهی، پاک خواهد شد.

    راهنمای خرید امن


    ثبت تخلف و مشکل آگهی