کمک میکنم

۳ هفته پیش
تلفن
دسته‌بندی
خیریه و کمک رسانی
محلقم، جمهوری
سلام به یک سرپرست خانواده که واقعا محتاج شرایط کمک کردن داشته باشه در حد توانم کمک میکنم البته با تحقیق