گویندگی|هنری و رسانه|تهران، بلوار کشاورز|دیوار

گویندگی

نردبانهفتهٔ پیش
تلفن
دسته‌بندی
هنری و رسانه
محلتهران، بلوار کشاورز
دعوت به همکاری گویندگی شعرخوانی و قصه گویی کتاب صوتی و نمایش رادیویی خانم . آقا مبتدی . حرفه ای تست و کارشناسی رایگان به آرزوی دیرینه خود برسید لطفا فقط تماس بگیرید با تشکر از مجموعه دیوار