گچ کاری تخریب گچکاری لکه گیری گچ کار خرده کاری
۳ ساعت پیش در رشت، گلسار | پیشه و مهارت
    توضیحات

    گچکاری لکه گیری با قیمت مناسب خورده کاری تخریب (اوپن)(دیوار اضافی)(شومینه) آجر چینی جایه کولر قدیمی... سفیدکاری.. ترمیم نم گرفتگی . ترمیم ترک سقف و دیوار.. ترمیم شوره دیوارو سقف.. نصب درب بخاری .. خورده کاری دیوار و سقف ... دوقاب ریزیه سقف.. گچ خاک زنی.. سفیدکاری.. انواع ابزار ایرانی خارجی .

    یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف آگهی، پاک خواهد شد.

    راهنمای خرید امن


    ثبت تخلف و مشکل آگهی