تولیددستگاه بلوک زنی دوموتور دستگاه بلوک زن یک فاز
۱ هفته پیش در بابلسر | پیشه و مهارت
    توضیحات

    ارائه دستگاه بلوکزنی تک فاز در قالب پنج تایی در نوع بلوکه دیواری نشانی مشهد بلوار توس بین توس48و50 شرکت نخست ماشین رضائیان ارسال به بابل انجام میشود

    یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف آگهی، پاک خواهد شد.

    راهنمای خرید امن


    ثبت تخلف و مشکل آگهی