گوسفندزنده شبانه روزی سراسرتهران گوسفند زنده
۶ ساعت پیش در تهران، پیروزی | حیوانات مزرعه

  قیمت

  ۵۸٬۰۰۰ تومان


  توضیحات

  سفارش،خریدگوسفندفقط بایک تماس ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ✅وزن موجود:بره از 9 کیلو تا118کیلو ازاز1/600تومن تا8/500 منعطف با هزینه شما،ازپیش مادستخالی نمیری ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ✅مرکزفروش،کشتار و پخش دام زنده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ✅شکم خالی،بدون دنبه،نصف به نصف ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ✔️⏮️سرویس حمل،سراسرتهران(رایگان) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ✔️⏮️قصاب مجرب،ذبح زیره 10دیقه(رایگان) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ✔️⏮️بسته بندی گوشت،پاک کردن کله پاچه وتمیزکردن سیرابی(رایگان) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ✅عودت پول درصورت نارضایتی ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ✅عقیقه،عروسی،نوزاد،قربانی،کربلایی ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ✅کارتخوان سیار ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ✅نژادهای:مغان،سنگسر،افشار،بجنورد ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ✅باتعهد،تضمین،سلامت گوشت،جگر ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ✅راحت ،آسان و مطمعا خریدکنید ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف آگهی، پاک خواهد شد.

  ثبت تخلف و مشکل آگهی