گوسفند زنده دامداری قره قزل
۸ هفته پیش در ری | حیوانات مزرعه

  قیمت

  توافقی


  توضیحات

  گوسفند پروار شده با یونجه وطبیعی گوشت سالم و به صرفه در محل شما بایک تماس سریع می‌فرستیم با سربریدن و پاک کردن وتیکه کردن ریز ریز بره زیر یک سال گوشت وجگر به شرط ضمانت پاک کردن خوش کله پاچه وسیرابی رایگان یکبار خرید کن ومشتری داعم شو یاحق❤❤❤

  یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف آگهی، پاک خواهد شد.

  ثبت تخلف و مشکل آگهی