تامین سرمایه آزاد
۳ هفته پیش در مشهد، بلوار سجاد | مالی و حسابداری و حقوقی

  نوع همکاریتمام وقت
  نیاز به سابقهندارد

  شیوهٔ پرداخت

  سایر


  ساعات کاری

  سایر


  وضعیت سربازی

  فرقی ندارد


  توضیحات

  حتی به هتل ها برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

  یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف آگهی، پاک خواهد شد.

  ثبت تخلف و مشکل آگهی