ارسال دام گوشتی وکم چربی(دنبه)
۱ روز پیش در ری | حیوانات مزرعه

  قیمت

  توافقی


  توضیحات

  بایک تماس دام مدنظرخودرادرکمترین زمان باقصاب درمحل تحویل بگیرید(دام سالم.شکم خالی.باتعهدسلامت گوشت جگر.کلیه گوسفندهای مادارای پلاک سلامت دامپزشکی میباشندزیریکسال جوان.وهیچگونه گوسفندپیرمریض برای مشتری ارسال نخواهیم کرد؟همیشه حق بامشتری است ؟گوشتی که خانواده خودم مصرف میکندهمان گوشت راسرسفره مشتری می برم زودپزخوشمزه.کلیه مراسمات سفارش پذیرفته میشود.عروسی.عقیه زالو.قربانی. متولدنوزاد. دامداری برادران فرجی آماده خدمت رسانی به شماهموطنان عزیزمیباشد

  یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف آگهی، پاک خواهد شد.

  ثبت تخلف و مشکل آگهی