عکاسی و فیلمبرداری عروس و داماد و کودک.باغ عروس
۵ روز پیش در تبریز | پذیرایی/مراسم
    توضیحات

    پک های عروس و داماد(ورودی باغ بر عهده ی آتلیه میباشد ) یک:فیلمبرداری از مراسم عقد با دوربین slr .با یک کلیپ در باغ . با ده قطعه عکس ۱۳.۱۸ دو میلیون دو:فیلمبرداری و عکسبرداری در باغ عروس و داماد با دوربین slr.یک کلیپ در باغ ._فیلمبرداری مراسم عروسی.ده عدد عکس ۱۵.۲۰ سه میلیون سه:فیلمبرداری و عکسبرداری در باغ عروس و داماد با دوربین slr.کلیپ عروسی در باغ _فیلمبرداری مراسم عروسی _ژورنال ۲۰.۴۰ چهار میلیون و هشتصد چهار:فیلم برداری و عکس برداری در باغ عروس و داماد با دوربین slr.کلیپ عروسی در باغ _فیلمبرداری مراسم عروسی _ژورنال ۳۰.۶۰ شش میلیون کلیپ تولد در باغ مخصوص عکاسی همراه با فایل ۵ عکس یک و نیم میلیون

    یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف آگهی، پاک خواهد شد.

    راهنمای خرید امن


    ثبت تخلف و مشکل آگهی