پنجرهupvcاختصاص ترمال بریک.توریه پلیسه(تحویل ۱روزه
۱ روز پیش در مشهد، جانباز | پیشه و مهارت
    توضیحات

    مجموعه تولیدی نوین تک.تولیدکننده توری پلیسه باارزونترین قیمت بازارولی باکیفیت.وضمانتی پنجرهای دوجداره وسه جداره.upvc.به صورت شرایط اسان برای رفاه حال مشتریان .نقدوچکی میباشد.باانواع پروفیلupvcبا۲۰سال ضمانت تغیررنگ وتغیرفرم میباشد.گالوانیزه مصرفی این مجموعه به ضخامت ۱و۱/۲۵نسبت به درخواست مشتری میباشد. بابرندهای ..وین تک.اورتا.انزو.هانی کامب.کنت وین . اختصاصی . .بابرنداکپاواکرول والسا.وبایراق صدرصدترک .بابرنداکادو.روتوبا۵و۱۰سال ضمانت میباشد.وتولیدکننده شیشهای دوجداره صنعتی .بادستگهای تمام اتوماتیک .با۵سال ضمانت بخارگرفتگی میباشد.تمامی نکات بالا درفاکتور شماعزیزان قیدمیشود.بازدیدازکارگاه درهرساعت ازشبانه روزبرای مشتریان عزیزبلامانع میباشد. (مدیریت محمدطالب)(عضورسمیه اتحادیه الومینویم کاران)

    یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف آگهی، پاک خواهد شد.

    راهنمای خرید امن


    ثبت تخلف و مشکل آگهی