کارشناسی با کارنامه
با هزینهٔ ۳۵۰٬۰۰۰ تومان

کارشناسان کارنامه با تجهیزات کامل و از طرف شما این خودرو را کارشناسی می‌کنند و گزارش آن را برای شما می‌فرستند.

اطلاعات بیشتر و درخواست کارشناسی

راهنمای خرید امن