شرکت در پژوهش رانندگی با دستگاه شبیه ساز رانندگی
۴ هفته پیش در تبریز | تحقیقاتی
    توضیحات

    برای انجام پژوهش دانشگاهی نیاز به افراد علاقه مند به رانندگی در دستگاه شبیه ساز رانندگی می باشد که بالای ۱۸ سال بوده و گواهی نامه رانندگی داشته باشند. شرکت در این پژوهش تنها ۴۵ دقیقه زمان می برد و به صورت رایگان انجام خواهد شد. برای هماهنگی وقت لطفا در چت دیوار پیام دهید اازم به ذکر است به افراد شرکت کننده در مطالعه هدیه ای در غالب آزمایش های معتبر توسط متخصصین به صورت رایگان انجام خواهد شد و در همان روز نتایج صادر و تقدیمشان خواهد شد.

    یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف آگهی، پاک خواهد شد.

    ثبت تخلف و مشکل آگهی