یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف آگهی، پاک خواهد شد.

خرید حضوری از فروشگاه

آدرس: اردبیل میراشرف وحدت 6 روبروی مسکن مهر محمدیه 3 فروشگاه الماس

راهنمای خرید امن