انگشتر فیروزه زنده رکاب دست ساز

۱۵ ساعت پیش
چت
انگشتر فیروزه زنده رکاب دست ساز|اشیای عتیقه|یزد|دیوار

آفتابه مسی دست ساز با قدمت ۸۰ ساله

۱۶ ساعت پیش
آفتابه مسی دست ساز با قدمت ۸۰ ساله|اشیای عتیقه|یزد|دیوار

چاقو

۱۷ ساعت پیش
چاقو|اشیای عتیقه|یزد|دیوار

زنگوله بزرگ قدیمی برنجی

پریروز
چت
زنگوله بزرگ قدیمی برنجی|اشیای عتیقه|یزد|دیوار

طلسم ورشو بسیار قدیمی عتیقه ...هنوز به نام نشده

پریروز
طلسم ورشو بسیار قدیمی عتیقه ...هنوز به نام نشده|اشیای عتیقه|یزد|دیوار

منغل خیلی قدیمی

پریروز
چت
منغل خیلی قدیمی |اشیای عتیقه|یزد|دیوار

خنجر برنجی

پریروز
چت
خنجر برنجی|اشیای عتیقه|یزد|دیوار

عقیق یمن

پریروز
چت
عقیق یمن|اشیای عتیقه|یزد|دیوار

عقیق ابدار

پریروز
چت
عقیق ابدار|اشیای عتیقه|یزد|دیوار

انگشتر یاقوت زرد (نقره)

۳ روز پیش
چت
انگشتر یاقوت زرد (نقره)|اشیای عتیقه|یزد|دیوار

عقیق یمن ضمانتی

۳ روز پیش
چت
عقیق یمن ضمانتی|اشیای عتیقه|یزد|دیوار

ساعت عتیقه مارک دار

۳ روز پیش
چت
ساعت عتیقه مارک دار|اشیای عتیقه|یزد|دیوار

سه عدد درب قدیمی

۳ روز پیش
چت

وسایل قدیمی

۳ روز پیش
چت
وسایل قدیمی|اشیای عتیقه|یزد|دیوار

دکمه قجری و پهلوی

۴ روز پیش
چت
دکمه قجری و پهلوی|اشیای عتیقه|یزد|دیوار

انگشتر قدیمی

۴ روز پیش
چت
انگشتر قدیمی|اشیای عتیقه|یزد|دیوار

دو عدد عقیق یکی عقیق سبز و یکی هم عقیق سفید

۵ روز پیش
چت
دو عدد عقیق یکی عقیق سبز  و یکی هم عقیق سفید|اشیای عتیقه|یزد|دیوار

چراغ نفتی علاءدین

۵ روز پیش
چت
چراغ نفتی علاءدین|اشیای عتیقه|یزد|دیوار

کارد دسته زنجان

۶ روز پیش
چت
کارد دسته زنجان|اشیای عتیقه|یزد|دیوار

مجمع کرمانی

۷ روز پیش
چت
مجمع کرمانی|اشیای عتیقه|یزد|دیوار

چراغ نفتی قدیمی(برنجی)

۷ روز پیش
چت
چراغ نفتی قدیمی(برنجی)|اشیای عتیقه|یزد|دیوار

انگشتر عقیق سرخ و بابا قوری

۷ روز پیش
چت
انگشتر عقیق سرخ و بابا قوری|اشیای عتیقه|یزد|دیوار

قوطی عتیقه

هفتهٔ پیش
چت
قوطی عتیقه|اشیای عتیقه|یزد|دیوار

عتیقه و کلکسیونی

هفتهٔ پیش
چت
عتیقه و کلکسیونی|اشیای عتیقه|یزد|دیوار