بزسانن‌‌بادرصدخلوص‌بالا

دقایقی پیش
چت
بزسانن‌‌بادرصدخلوص‌بالا|حیوانات مزرعه|یزد|دیوار

خروس خانگی

یک ربع پیش
خروس خانگی|حیوانات مزرعه|یزد|دیوار

بز سانان

نیم ساعت پیش
چت
بز سانان|حیوانات مزرعه|یزد|دیوار

بره گوسفند

۱ ساعت پیش
چت

برهما و. کوشین

۱ ساعت پیش
چت
برهما و. کوشین|حیوانات مزرعه|یزد|دیوار

مرغ کوشین بانتام۶ماه۴تاکرمان

۲ ساعت پیش
چت
مرغ کوشین بانتام۶ماه۴تاکرمان|حیوانات مزرعه|یزد|دیوار

مرکزخریدوفروش گوساله

۲ ساعت پیش
چت
مرکزخریدوفروش گوساله|حیوانات مزرعه|یزد|دیوار

گوسفند و بز سانن

۲ ساعت پیش
چت
گوسفند و بز سانن|حیوانات مزرعه|یزد|دیوار

خروس و مرغ مینیاتوری جوان

۳ ساعت پیش
خروس و مرغ مینیاتوری جوان|حیوانات مزرعه|یزد|دیوار

ماده بز

۳ ساعت پیش
چت
ماده بز|حیوانات مزرعه|یزد|دیوار

فروش ۳ بز سانن خالص و یک نر

۳ ساعت پیش
چت
فروش ۳ بز سانن خالص و یک نر|حیوانات مزرعه|یزد|دیوار

خروس لاری نژاددارمیبد

۳ ساعت پیش
خروس لاری نژاددارمیبد|حیوانات مزرعه|یزد|دیوار

یک جفت. مرغ شاخدار

۴ ساعت پیش
چت
یک جفت. مرغ شاخدار|حیوانات مزرعه|یزد|دیوار

۶عددمرغوخروس مینیاتوری

۴ ساعت پیش
چت
۶عددمرغوخروس مینیاتوری|حیوانات مزرعه|یزد|دیوار

یک جفت مرغ شاخدار تخم گذار

فوری
چت
یک جفت مرغ شاخدار تخم گذار |حیوانات مزرعه|یزد|دیوار

بره ماده افشار خالص

فوری
چت
بره ماده افشار خالص|حیوانات مزرعه|یزد|دیوار

بزجوان باکره نر(میبد.)

۵ ساعت پیش
چت
بزجوان باکره نر(میبد.)|حیوانات مزرعه|یزد|دیوار

دو مرغ و یه خروس برهما فروشی

۱۰ ساعت پیش
چت
دو مرغ و یه خروس برهما فروشی|حیوانات مزرعه|یزد|دیوار

فروش نربزسانن

۱۱ ساعت پیش
چت
فروش نربزسانن|حیوانات مزرعه|یزد|دیوار

نربز پاکستانی

۱۱ ساعت پیش
چت
نربز پاکستانی|حیوانات مزرعه|یزد|دیوار

یک عدد بز سانان سه قلو حامله ویک عدد نژاد

۱۲ ساعت پیش
چت
یک عدد بز سانان سه قلو حامله ویک عدد نژاد|حیوانات مزرعه|یزد|دیوار

میش وبره خانگی

۱۲ ساعت پیش
میش وبره خانگی|حیوانات مزرعه|یزد|دیوار

14عددجوجه رسمی خونگی.

۱۲ ساعت پیش
چت

مرغ رسمی

۱۲ ساعت پیش
چت