فروش کبک ۶۵روزه با قیمت عمده واقعی

دقایقی پیش
چت
فروش کبک ۶۵روزه با قیمت عمده واقعی|پرنده|یزد|دیوار

چهار جفت فنچ

دقایقی پیش
چت

ماده

نیم ساعت پیش
ماده|پرنده|یزد|دیوار

جوجه سهره قناری

۱ ساعت پیش

کفتر سرخ جون

۱ ساعت پیش
چت
کفتر سرخ جون|پرنده|یزد|دیوار

طوطی کوتوله

۱ ساعت پیش
چت
طوطی کوتوله|پرنده|یزد|دیوار

کفتر کاردرس

۲ ساعت پیش
چت
کفتر کاردرس|پرنده|یزد|دیوار

بچه کفتر کله برنجی

۲ ساعت پیش
چت
بچه کفتر کله برنجی|پرنده|یزد|دیوار

کفتر بازی ...

۲ ساعت پیش
کفتر بازی ...|پرنده|یزد|دیوار

زاجردم سبزاصیل

۶ ساعت پیش
زاجردم سبزاصیل|پرنده|یزد|دیوار

فنچه بالغه یکساله

۹ ساعت پیش
فنچه بالغه یکساله|پرنده|یزد|دیوار

جفت کوتوله مولد

۱۱ ساعت پیش
جفت کوتوله مولد|پرنده|یزد|دیوار

3تاشکارکفترجون

۱۱ ساعت پیش
چت
3تاشکارکفترجون|پرنده|یزد|دیوار

قناری ابلغ مست

۱۲ ساعت پیش
چت
قناری ابلغ مست|پرنده|یزد|دیوار

معاوضه فنج باوسایل قدیمی

۱۲ ساعت پیش

جوجه عروس درجه 1 از بهترین مولد ها

۱۲ ساعت پیش
چت
جوجه عروس درجه 1 از بهترین مولد ها|پرنده|یزد|دیوار

****قناری ماده اماده کاکلی خوش ذات****

۱۲ ساعت پیش

کفتر کبوتر سینه

۱۲ ساعت پیش
چت
کفتر کبوتر سینه|پرنده|یزد|دیوار

کفتر پرشی

۱۲ ساعت پیش
کفتر پرشی|پرنده|یزد|دیوار

عروس هلندی

۱۲ ساعت پیش
عروس هلندی|پرنده|یزد|دیوار

مرغ مینا نر افغانی. سخنگو. جوان

۱۲ ساعت پیش
چت
مرغ مینا نر افغانی. سخنگو. جوان|پرنده|یزد|دیوار

کبوترباقیمت عالی

۱۲ ساعت پیش
کبوترباقیمت عالی|پرنده|یزد|دیوار

کبوتر کله هما

۱۲ ساعت پیش
چت
کبوتر کله هما|پرنده|یزد|دیوار

چند جفت پرشی

۱۳ ساعت پیش
چت
چند جفت پرشی|پرنده|یزد|دیوار