سه تاکفترکله ایی

۱ ساعت پیش
چت

پرشی

۲ ساعت پیش
چت
پرشی|پرنده|یزد|دیوار

سبز ترمه دم سفید(شکار)

۲ ساعت پیش
سبز ترمه دم سفید(شکار)|پرنده|یزد|دیوار

مرغ عشق نیمه دستی معاوضه

۲ ساعت پیش
مرغ عشق نیمه دستی معاوضه|پرنده|یزد|دیوار

معاوضه فنچ با مرغ عشق

۲ ساعت پیش
چت
معاوضه فنچ با مرغ عشق|پرنده|یزد|دیوار

ده تا جوجه زاغ چشم نوک سفید واکسی

۲ ساعت پیش
ده تا جوجه زاغ چشم نوک سفید واکسی|پرنده|یزد|دیوار

معاوضه فنج باجوجه بلبل خرما

۲ ساعت پیش

جفت پرشی درجه یک

۳ ساعت پیش
جفت پرشی درجه یک|پرنده|یزد|دیوار

کفتر فروشی

۳ ساعت پیش
کفتر فروشی|پرنده|یزد|دیوار

میناسخنگو.اردکان

۳ ساعت پیش
چت
میناسخنگو.اردکان|پرنده|یزد|دیوار

دوتا مرغ لاری یکی خروس دورگ لاری

۳ ساعت پیش
چت
دوتا مرغ لاری یکی خروس دورگ لاری|پرنده|یزد|دیوار

کبوتر کله ای زرد

۴ ساعت پیش
کبوتر کله ای زرد|پرنده|یزد|دیوار

کفترسینه ایی.میبد.....

۴ ساعت پیش
چت
کفترسینه ایی.میبد.....|پرنده|یزد|دیوار

جفت پلاکی فروشی

۴ ساعت پیش
جفت پلاکی فروشی|پرنده|یزد|دیوار

کبوتر راهبه انگلیسی

۴ ساعت پیش
کبوتر راهبه انگلیسی|پرنده|یزد|دیوار

سهره کرمونی عتیقه

۴ ساعت پیش
سهره کرمونی عتیقه|پرنده|یزد|دیوار

فنج نرگسی

۴ ساعت پیش
فنج نرگسی|پرنده|یزد|دیوار

جوجه سرلاکی عشقی اگهی سوم

۴ ساعت پیش
جوجه سرلاکی    عشقی  اگهی سوم|پرنده|یزد|دیوار

عروس لوتینو سرلاکی اگهی دو

۴ ساعت پیش
عروس لوتینو    سرلاکی اگهی دو|پرنده|یزد|دیوار

۳۰تامرغ عشق یک ماه ونیمه اگهی یک

۴ ساعت پیش
۳۰تامرغ عشق   یک ماه ونیمه  اگهی یک|پرنده|یزد|دیوار

کبوتر یا کفتر خوشذات

۵ ساعت پیش
کبوتر یا کفتر خوشذات|پرنده|یزد|دیوار

تخم قناری

۵ ساعت پیش
چت
تخم قناری|پرنده|یزد|دیوار

قناری بالغ آماده و غیر آماده

۵ ساعت پیش
چت
قناری بالغ آماده و غیر آماده|پرنده|یزد|دیوار

کبوتر دوکت ملایری اصل در انواع رنگ

۵ ساعت پیش
کبوتر دوکت ملایری اصل در انواع رنگ|پرنده|یزد|دیوار