جفت مگس دوم سفید مگس طاوسی

دقایقی پیش
جفت مگس دوم سفید مگس طاوسی|پرنده|زاهدان|دیوار

سه تانر حریفی کله سیاه کله زرد و سفید

دقایقی پیش
سه تانر حریفی کله سیاه کله زرد و سفید|پرنده|زاهدان|دیوار

عروس هلندی

دقایقی پیش
عروس هلندی|پرنده|زاهدان|دیوار

نرو ماده اسکندر

یک ربع پیش
نرو ماده اسکندر|پرنده|زاهدان|دیوار

تهرانی شکار

یک ربع پیش
چت
تهرانی شکار|پرنده|زاهدان|دیوار

درخواست کبوتر

یک ربع پیش
چت
درخواست کبوتر|پرنده|زاهدان|دیوار

زاغ نابلد

یک ربع پیش
چت
زاغ نابلد|پرنده|زاهدان|دیوار

یاکریم پرتغالی

یک ربع پیش
یاکریم پرتغالی|پرنده|زاهدان|دیوار

سبز المانی عتیقه

یک ربع پیش
چت
سبز المانی عتیقه|پرنده|زاهدان|دیوار

عروس هلندی ومرغ عشق

یک ربع پیش
عروس هلندی ومرغ عشق|پرنده|زاهدان|دیوار

یک جفت شامی

نیم ساعت پیش
یک جفت شامی|پرنده|زاهدان|دیوار

جفت نر حیون شهرستان

نیم ساعت پیش
جفت نر حیون شهرستان|پرنده|زاهدان|دیوار

یه جفت قناری نروماده معاوضه ای

نیم ساعت پیش
چت

کوتوله برزیلی

نیم ساعت پیش
چت
کوتوله برزیلی|پرنده|زاهدان|دیوار

تیپ زاغ نابلد

نیم ساعت پیش
چت
تیپ زاغ نابلد|پرنده|زاهدان|دیوار

با سلام نر ریش

نیم ساعت پیش
با سلام  نر ریش|پرنده|زاهدان|دیوار

کبوتر آلمانی

نیم ساعت پیش
کبوتر آلمانی|پرنده|زاهدان|دیوار

لونه مرغ عشق کوتوله و عروس

۱ ساعت پیش
چت
لونه مرغ عشق کوتوله و عروس|پرنده|زاهدان|دیوار

یک جفت فنچ با سه جوجه

۱ ساعت پیش
یک جفت فنچ با سه جوجه|پرنده|زاهدان|دیوار

کبوتر

۱ ساعت پیش
چت
کبوتر|پرنده|زاهدان|دیوار

گوشی ٢٠٦ معاوضه با کبوتر

۱ ساعت پیش
گوشی ٢٠٦ معاوضه با کبوتر|پرنده|زاهدان|دیوار

سبزعراقی(صید)

۱ ساعت پیش
چت
سبزعراقی(صید)|پرنده|زاهدان|دیوار

نر پلنگ سیاه

۲ ساعت پیش
چت
نر پلنگ سیاه|پرنده|زاهدان|دیوار

ماده سار

۲ ساعت پیش
ماده سار|پرنده|زاهدان|دیوار