دوج کرنت
Dodge Coronet
مشاهدهٔ آگهی‌ها
نقد کارشناسی

۲۵%

فنی

۱۰%

ایمنی

۱۰%

کیفیت ساخت

۵%

کابین و امکانات

نقاط قوت

فضای خوب کابین


صندوق بزرگ


نقاط ضعف

مصرف سوخت بالا