مشخصات فنی

سرعت

۲۰۵ تا ۲۰۰


صفر تا صد

۱۰.۵ تا ۹.۶


حجم موتور

۲۰۰۰ تا ۱۸۰۰


تعداد سیلندر

۴


گیربکس

۶


مصرف سوخت ترکیبی

۷.۱ - ۷.۶


قیمت روز صفر در بازار

2000cc، سال ۱۳۹۷

۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۰/۲۰
۱۰/۲۱
۱۰/۲۲
۱۰/۲۳
۱۰/۲۴
۱۰/۲۵
۱۰/۲۶
امروز
۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰