مشخصات فنی

سرعت

۱۷۰ کیلومتر بر ساعت ، ۱۹۳ کیلومتر بر ساعت


صفر تا صد

۱۱.۴ ثانیه-۱۴.۱ ثانیه


مصرف سوخت ترکیبی

۶.۴ - ۷.۴ لیتر


حجم موتور

۱۳۶۰ - ۱۵۸۷ لیتر


تعداد سیلندر

۴ سیلندر


قیمت روز صفر در بازار

V8، سال ۱۳۹۹

۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۰/۲۶
۱۰/۲۷
۱۰/۲۸
۱۰/۲۹
۱۰/۳۰
۱۱/۰۱
۱۱/۰۲
امروز
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰