مشخصات فنی

سرعت

۱۹۰


صفر تا صد

۱۲.۶ تا ۱۱.۵


حجم موتور

۱۵۸۷


تعداد سیلندر

۴


گیربکس

۴ - ۵


مصرف سوخت ترکیبی

۶.۵ - ۷.۱


مصرف سوخت درون‌شهری

۸.۸ - ۹.۹


مصرف سوخت بیرون‌شهری

۵.۴ - ۵.۵


قیمت روز صفر در بازار

اتوماتیک، سال ۱۳۹۹

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان


دنده‌ای، سال ۱۳۹۸

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان


دنده‌ای، سال ۱۳۹۹

۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان