خرید و فروش و قیمت خودرو سمند LX در آبادان

سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۸
۷۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۸
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵ مولتی پلکس
۶۶۶ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵ مولتی پلکس
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴
۷۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴
سمند EF7دوگانه فابریک خونگی
۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
سمند EF7دوگانه فابریک خونگی
سمندال ایکس ۹۳
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۲ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
۱۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
سمند LX ساده، مدل ۲۰۱۷ - ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۳
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
lx ef7 سمند دوگانه فابریک 98 بی رنگ
۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
lx ef7 سمند دوگانه فابریک 98 بی رنگ
سمند95درحدصفر کم کارکرد و خانگی و فابریک
۴۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند95درحدصفر کم کارکرد و خانگی و فابریک
سمندLXمولتی پلکس،مدل۹۸،بدون رنگ
۵۹,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
سمندLXمولتی پلکس،مدل۹۸،بدون رنگ
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۹
۳,۷۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
۴۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
سمند LX EF7 بنزینی، مدل اسفند۱۳۹۷
۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۷
۶۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۷
سمند LX دوگانه فابریک کارخانه مدل ۱۳۹۱
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۷
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۷
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۷
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۷
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
۰ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶
۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
ماشین سمند ۱۳۸۸ تاکسی
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
ماشین سمند ۱۳۸۸ تاکسی
بعدی