خرید و فروش و قیمت خودرو سمند LX در آبادان

سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
۱۵۸,۲۰۹ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
۲۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۷
۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۷
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸ قابل معاوضه
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸ قابل معاوضه
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
سمند EL بنزینی ۱۳۹۸
۲۷,۵۰۰ کیلومتر ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند EL بنزینی ۱۳۹۸
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۸
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۸
فروش‌سمندگازسوز‌
۳۰۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
فروش‌سمندگازسوز‌
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸ سربندر
۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸ سربندر
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۷
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۷
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۹
۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۹
سمند LX مدل ۱۳۹۲
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX مدل ۱۳۹۲
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۹ برج ۱۰
۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۹ برج ۱۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۹
۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۹
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۷
۳۵۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۵ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶
۴۵,۴۷۵ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴
۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
۱,۰۰۰ کیلومتر ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
۶۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۰
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۰
قبلیبعدی