خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در آبعلی

6800متر شهرک هزار دشت آبعلی
۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
6800متر شهرک هزار دشت آبعلی
زمین ۱۰۵۰متر -سند رسمی -مبارک آباد آبعلی
۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
زمین ۲۰۰ متری آبعلی
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
زمین شخصی
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
زمین شخصی
۲۰۲متر زمین فروش
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
۲۰۲متر زمین فروش
۱۵۲۵ زمین
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
١٠٠٠ متر زمین دیوار کشى شده در پلور
توافقی
هفتهٔ پیش
١٠٠٠ متر زمین دیوار کشى شده در  پلور
خانه کلنگی
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
خانه کلنگی
۱۱۰۰متر زمین ۶دانگ در هزار دشت
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
۱۱۰۰متر زمین ۶دانگ در هزار دشت
زمین ویلایی هزاردشت
توافقی
هفتهٔ پیش
زمین ویلایی هزاردشت
زمین مسکونی ۱۲۰۰متر
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
زمین مسکونی ۱۲۰۰متر
زمین ۲۰۰۰متر سند ۶دانگ شهرکی جنب پیست اسکی آبعلی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
زمین ۲۰۰۰متر سند ۶دانگ شهرکی جنب پیست اسکی آبعلی
۱۳۵ متر داخل شهر ییلاقی ابعلی
۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
۱۳۵ متر داخل شهر ییلاقی ابعلی
پلور، منظریه، ۴۷۰ متر داخل بافت مسکونی
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پلور، منظریه، ۴۷۰ متر داخل بافت مسکونی
دشت مشاء ۳۰۰متر زمین
توافقی
۲ هفته پیش
هزاردشت زمین
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
زمین ۱۳۰ متر در منطقه پلور
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
زمین ۱۳۰ متر در منطقه پلور
زمین ۸۰۰ متری مشاء
توافقی
۲ هفته پیش
باغ میوه و درختان ۲۰ ساله چاه آب و برق
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
یک قطعه زمین در شهرک هزاردشت
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
زمین به مساحت۹۰۰ متر واقع در شهرک برق آبعلی
توافقی
۲ هفته پیش
رینه - 560 متر زمینه 2 کله
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
زمین 250متری خوش آتیه
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
زمین ویلایی شهرک هزاردشت آبعلی
توافقی
۲ هفته پیش
قبلیبعدی