خرید و فروش و قیمت خودرو پیکان در آبیک

پیکان دوگانه‌ سوز CNG، مدل ۱۳۷۹
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
پیکان دوگانه‌ سوز CNG، مدل ۱۳۷۹
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۹۰
۲۶۴,۸۵۲ کیلومتر توافقی
دیروز
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۹۰
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۹۰
۲۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۹۰
پیکان بنزینی انژکتورمدل ۱۳۸۲
۲۹۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
پیکان بنزینی انژکتورمدل ۱۳۸۲
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۷
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۷
پیکان دوگانه‌ سوز CNG، مدل ۱۳۸۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
پیکان دوگانه‌ سوز CNG، مدل ۱۳۸۰
پیکان وانت مدل 1387
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پیکان وانت مدل 1387
پیکان وانت LPG، مدل ۱۳۸۹
۲۵۴,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پیکان وانت LPG، مدل ۱۳۸۹
پیکان بنزینی، مدل ۲۰۰۱ - ۱۳۸۰
۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پیکان بنزینی، مدل ۲۰۰۱ - ۱۳۸۰
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۷
۱۷,۷۴۰ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۷
پیکان وانت، مدل ۱۳۸۸
۲۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پیکان وانت، مدل ۱۳۸۸
پیکان دوگانه‌ سوز CNG، مدل ۱۳۸۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پیکان دوگانه‌ سوز CNG، مدل ۱۳۸۳
پیکان وانت کم کار کرد
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پیکان وانت کم کار کرد
پیکان دوگانه‌ سوز LPG، مدل ۱۳۸۱
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پیکان دوگانه‌ سوز LPG، مدل ۱۳۸۱
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۲۴,۴۰۰ کیلومتر ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۹۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۹۲
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۹۲
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۹۱
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۹
۱۸۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۹
پیکان دوگانه‌ سوز CNG، مدل ۱۳۸۲
۰ کیلومتر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پیکان دوگانه‌ سوز CNG، مدل ۱۳۸۲
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۷
۲۸۸,۶۸۱ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۷
پیکان دوگانه‌ سوز LPG، مدل ۱۳۸۰
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پیکان دوگانه‌ سوز LPG، مدل ۱۳۸۰
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۰
بعدی