حیوانات مزرعه در آبیک روی دیوار

سی عدد بره نر وماده فروشی
توافقی
۵ روز پیش
سی عدد بره نر وماده فروشی
مرغ محلی
توافقی
۵ روز پیش
مرغ محلی
گوسفند بره نر برای قربانی
توافقی
۶ روز پیش
گوسفند بره نر برای قربانی
گوسفند میش
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
گوسفند میش
مرغ و خروس کوشین
توافقی
۶ روز پیش
مرغ و خروس کوشین
۲نیمچه خروس
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
۲نیمچه خروس
فروش مرغ و خروس
۷۵,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
فروش مرغ و خروس
سه عدد مرغ ودو عدد خروس لاری ودو عدد جوجه خروس
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
هجده عدد مرغ و خروس دارای نژاد های اصیل
توافقی
هفتهٔ پیش
هجده عدد مرغ و خروس  دارای نژاد های اصیل
خروس محلی
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
خروس محلی
مرغ محلی
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
بوقلمون
توافقی
هفتهٔ پیش
بوقلمون
بره نر جهت قربانی
توافقی
هفتهٔ پیش
نوزده عدد گوسفند
توافقی
هفتهٔ پیش
گوساله ماده هلشتاین .سیمینتال. امریکایی اینرا
توافقی
هفتهٔ پیش
گوساله ماده هلشتاین .سیمینتال. امریکایی اینرا
10 عدد غاز محلی نر و ماده
توافقی
هفتهٔ پیش
10 عدد غاز محلی نر و ماده
خروس سوماترا جوان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
خروس سوماترا جوان
دو عدد اردک اسرائیلی میفروشم سالم
۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دو عدد اردک اسرائیلی میفروشم سالم
اردک اسرائیلی همراه با بچه‌هایش
توافقی
هفتهٔ پیش
اردک اسرائیلی همراه با بچه‌هایش
۳عدد بوقلمون انگلیسی
۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
۳عدد بوقلمون انگلیسی
۸ عدد جوجه اردک
۳۵,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
۸ عدد جوجه اردک
۳عدد خروس و ۲عددمرغ
۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
خروس لاری اصیل
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
خروس لاری اصیل
دو تا نر پرشی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
دو تا نر پرشی
قبلیبعدی