نتیجه‌های دقیق‌تر با انتخاب دستهٔ مرتبط
بوقلمون
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۱۰ آگهی
بوقلمون
در حیوانات
کمتر از ۱۰ آگهی

تخم بوقلمون بوربون

۶۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در قم
تخم بوقلمون بوربون

بوقلمون مرغ

۱۶۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در قم
بوقلمون مرغ

بوقلمون کرچ

۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در کرمانشاه
بوقلمون کرچ

فروش بوقلمون گوشتی کیلویی 120تومن

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در شیراز
فروش بوقلمون گوشتی  کیلویی 120تومن

بوقلمون

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در کرمانشاه
بوقلمون

۲۱ عدد جوجه بوقلمون،۴۰روزه همراه بامادرشان

۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در کرمانشاه
۲۱ عدد جوجه بوقلمون،۴۰روزه همراه بامادرشان

بوقلمون بیوتی سلطان محلی خروس مرغ

۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شیراز
بوقلمون بیوتی سلطان محلی خروس مرغ

راننده پخش گوشت بوقلمون و قصاب مرغ و بوقلمون

حداکثر ۱۰ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۹ ساعت پیش در شیراز

دان پلت مرغ و جوجه یک روزه و بوقلمون استاندارد

۲۴,۵۰۰ تومان
نردبان شدهدر قم
دان پلت مرغ و جوجه یک روزه و بوقلمون استاندارد

بوقلمون محلی با جوجه

۱,۱۱۱ تومان
۱۸ ساعت پیش در کرمانشاه
بوقلمون محلی با جوجه

بوقلمون بوربون گوشتی

۱۳۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کرمانشاه
بوقلمون بوربون گوشتی

جوجه بوقلمونوجوجه مرغ بیست وچهار روزه

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در کرمانشاه
جوجه بوقلمونوجوجه مرغ بیست وچهار روزه

بوقلمون زنده ارگانیک

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در کرمانشاه
بوقلمون زنده ارگانیک

۹عدد بوقلمون محلی

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در شیراز
۹عدد بوقلمون محلی

بوقلمون باجوجه

۲,۵۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در کرمانشاه
بوقلمون باجوجه

بوقلمون کرچ

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در کرمانشاه
بوقلمون کرچ

مولد بوقلمون بوربون نر ماده

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در قم
مولد بوقلمون بوربون نر ماده

بوقلمو ماده

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در کرمانشاه
بوقلمو ماده

جوجه بوقلمون

۳۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در کرمانشاه
جوجه بوقلمون

قوغاز بوقلمون

۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲۲ ساعت پیش در قم
قوغاز بوقلمون

جوجه بوقلمون دامشهر

۵۶۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در قم
جوجه بوقلمون دامشهر

بوقلمون جوان و مست

۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در شیراز
بوقلمون جوان و مست

بوقلمون

۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در شیراز
بوقلمون
بعدی