کارخانه فنس (توری حصاری باغی)و پایه

نو
۵۵,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کرمانشاه
کارخانه فنس (توری حصاری باغی)و پایه

باغ قدیمی ، دور فنس

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر آبیک
باغ قدیمی ، دور فنس

فنس توری

نو
۲۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر آبیک
فنس توری

پایه فنس موزاییک بلوک نرده کول

۵ روز پیش در آبیک
پایه فنس موزاییک بلوک نرده کول

پیمانکاری،قطعات بتنی،موزاییک،جدول نرده،پایه فنس

نو
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در آبیک
پیمانکاری،قطعات بتنی،موزاییک،جدول نرده،پایه فنس

خدمات شیروانی،جوش ، ورقکاری فنس کشی پوشش سقف صنعتی

نردبان شدهدر آبیک
خدمات شیروانی،جوش ، ورقکاری فنس کشی پوشش سقف صنعتی

باغچه دورفنس با آب و نهال

۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آبیک
باغچه دورفنس با آب و نهال

موزائیک،جدول،نرده بلوک،سنگ ورقه کولچاه،پایه فنس

نردبان شدهدر آبیک
موزائیک،جدول،نرده بلوک،سنگ ورقه کولچاه،پایه فنس

باغچه ۵۰۰متری فنس کشی شده

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در آبیک
باغچه ۵۰۰متری فنس کشی شده

باغچه فروشی سند دار دور فنس فروشی

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در آبیک
باغچه فروشی سند دار دور فنس فروشی

درب باغ،پایه فنس

در حد نو
۲۸,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه مرکز فنس وپایه فنس در آبیک
درب باغ،پایه فنس

مرکز تولیدو پخش فنس وپایه

نو
۲۷,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه مرکز فنس وپایه فنس در آبیک
مرکز تولیدو پخش فنس وپایه

تولیدقطعات بتنی،پایه فنس،موزائیک جدول نرده ،بلوک

نو
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در آبیک
تولیدقطعات بتنی،پایه فنس،موزائیک جدول نرده ،بلوک

باغ ب متراژ هزار متر مربع فنس کشی شده کامل

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در آبیک
باغ ب متراژ هزار متر مربع فنس کشی شده کامل