خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در شهرک حفاری اهواز

زمین کشاورزی ۲۰۰۰۰ هزار متر .باغملک

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک حفاری
زمین کشاورزی ۲۰۰۰۰ هزار متر .باغملک
۵

زمین شهرکرد

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک حفاری

مهرشهر زمین قطعه34 خیابان دوازده متری

توافقی
مشاور یعقوب وند املاک یاقوت بانوان مهرشهر در شهرک حفاری
مهرشهر زمین قطعه34 خیابان دوازده متری
۲
بعدی

نمایش نقشه