خرید و فروش و قیمت خودرو آریو در اهواز

آریو اتوماتیک 1600cc، مدل ۱۳۹۵

۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در زیتون کارمندی
آریو اتوماتیک 1600cc، مدل ۱۳۹۵

آریو اتوماتیک 1600cc، مدل ۱۳۹۶

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کیانشهر
آریو اتوماتیک 1600cc، مدل ۱۳۹۶

آریو دنده‌ای 1600cc، مدل ۱۴۰۰

۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امانیه
آریو دنده‌ای 1600cc، مدل ۱۴۰۰

آریو اتوماتیک 1600cc، مدل ۱۳۹۶

۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در باهنر
آریو اتوماتیک 1600cc، مدل ۱۳۹۶

آریو اتوماتیک 1600cc، مدل ۱۳۹۷

۸۶,۰۰۰ کیلومتر
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کیان آباد
آریو اتوماتیک 1600cc، مدل ۱۳۹۷

آریو اتوماتیک 1600cc، مدل ۱۳۹۸

۵۶,۵۰۰ کیلومتر
۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در گلستان

آریو دنده‌ای 1500cc، مدل ۱۳۹۴

۴۲,۵۸۸ کیلومتر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در حصیرآباد
آریو دنده‌ای 1500cc، مدل ۱۳۹۴
بعدی