خرید و فروش و قیمت خودرو برلیانس در اهواز

برلیانس H330 اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۷

۹۶,۰۰۰ کیلومتر
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر ملی راه
برلیانس H330 اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۷

برلیانس کراس اتوماتیک 1500cc، مدل ۱۳۹۷

۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در زیتون کارمندی
برلیانس کراس اتوماتیک 1500cc، مدل ۱۳۹۷

برلیانس H230 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در نیوسایت
برلیانس H230 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶

برلیانس H220 دنده ای، مدل ۱۳۹۵

۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کیان آباد
برلیانس H220 دنده ای، مدل ۱۳۹۵

برلیانس H230 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶

۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در گلستان
برلیانس H230 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶

برلیانس H330 اتوماتیک 1500cc، مدل ۱۳۹۶

۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در پادادشهر
برلیانس H330 اتوماتیک 1500cc، مدل ۱۳۹۶

برلیانس H320 اتوماتیک 1500cc، مدل ۱۳۹۶

۱۰۰ کیلومتر
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر آریاشهر
برلیانس H320 اتوماتیک 1500cc، مدل ۱۳۹۶

برلیانس H220 دنده ای، مدل ۱۳۹۶

۲۰,۴۹۵ کیلومتر
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کیان آباد
برلیانس H220 دنده ای، مدل ۱۳۹۶

برلیانس H320 اتوماتیک 1500cc، مدل ۱۳۹۶

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در گلستان
برلیانس H320 اتوماتیک 1500cc، مدل ۱۳۹۶

برلیانس H330 اتوماتیک 1500cc، مدل ۱۳۹۵

۹۳,۰۰۰ کیلومتر
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در زیتون کارمندی
برلیانس H330 اتوماتیک 1500cc، مدل ۱۳۹۵

برلیانس H220 دنده ای، مدل ۱۳۹۶

۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در نادری
برلیانس H220 دنده ای، مدل ۱۳۹۶

برلیانس H330 اتوماتیک 1500cc، مدل ۱۳۹۵

۱۳۷,۰۰۰ کیلومتر
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زیتون کارمندی

برلیانس H330 اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۷

۶۱,۰۰۰ کیلومتر
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پادادشهر
برلیانس H330 اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۷

برلیانس H220 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵

۲۰۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوروش (کوی ملت)
برلیانس H220 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵

برلیانس H330 اتوماتیک 1500cc، مدل ۱۳۹۵

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کیان آباد
برلیانس H330 اتوماتیک 1500cc، مدل ۱۳۹۵

برلیانس H230 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷

۹۹,۰۰۰ کیلومتر
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امانیه
برلیانس H230 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷

برلیانس H220 دنده ای، مدل ۱۳۹۵

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش در باهنر
برلیانس H220 دنده ای، مدل ۱۳۹۵

برلیانس H230 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷

۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاز دو پاداد
برلیانس H230 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷

برلیانس H330 اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۷

۶۸,۰۰۰ کیلومتر
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زیتون کارمندی
برلیانس H330 اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۷

برلیانس H230 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷

۶۸,۰۰۰ کیلومتر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فاز دو پاداد
برلیانس H230 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷

برلیانس کراس اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۷

۶۲,۰۰۰ کیلومتر
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهارستان
برلیانس کراس اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۷

برلیانس H230 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶

۱۴۱,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باهنر
برلیانس H230 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶

برلیانس H330 دنده‌ای 1500cc، مدل ۱۳۹۵

۱۴۶,۰۰۰ کیلومتر
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوی فرهنگیان
برلیانس H330 دنده‌ای 1500cc، مدل ۱۳۹۵

برلیانس H330 دنده‌ای 1650cc، مدل ۱۳۹۷

۹۲,۰۰۰ کیلومتر
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گلستان
برلیانس H330 دنده‌ای 1650cc، مدل ۱۳۹۷
بعدی