خرید و فروش و قیمت خودرو برلیانس کراس در اهواز

برلیانس کراس اتوماتیک 1500cc، مدل ۱۳۹۷

۸۹,۰۰۰ کیلومتر
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در زیتون کارمندی
برلیانس کراس اتوماتیک 1500cc، مدل ۱۳۹۷

برلیانس کراس اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۷

۶۲,۰۰۰ کیلومتر
۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر بهارستان
برلیانس کراس اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۷

برلیانس کراس اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۷

۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کیانپارس
برلیانس کراس اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۷

برلیانس کراس اتوماتیک1650cc مدل ۱۳۹۷

۵۷,۰۰۰ کیلومتر
۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ هفته پیش در زیتون کارمندی
بعدی