خرید و فروش و قیمت خودرو شورولت در اهواز مدل ۲۰۱۴

شورلت جمس اکادیا، مدل ۲۰۱۴

۱۲۰,۰۰۲ کیلومتر
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر طالقانی
شورلت جمس اکادیا، مدل ۲۰۱۴

شورولت کامارو، مدل ۲۰۱۴

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در زیتون کارمندی
شورولت کامارو، مدل ۲۰۱۴

شورولت، مالیبو مدل ۲۰۱۴

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کیانشهر
شورولت، مالیبو مدل ۲۰۱۴

کامارو 2014 کیپ

۴۸,۰۰۰ کیلومتر
۲,۳۵۶,۳۳۵,۲۵۸ تومان
۵ هفته پیش در کوی نفت
کامارو 2014 کیپ
بعدی