خرید و فروش و قیمت خودرو شورولت در اهواز مدل ۲۰۱۵

شورولت کامارو، مدل ۲۰۱۵

۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در پیروزی
شورولت کامارو، مدل ۲۰۱۵

شورولت کامارو، مدل ۲۰۱۵

۸۹,۰۰۰ کیلومتر
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کیانپارس
شورولت کامارو، مدل ۲۰۱۵

شورولت کامارو، مدل ۲۰۱۵

۱۵۷,۰۰۰ کیلومتر
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در باهنر
بعدی