خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن در اهواز

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴ تمام فابریک

۰ کیلومتر
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در نادری
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴ تمام فابریک

سیتروین زانتیا 2 (فیس لیفت)، مدل ۱۳۹۳

۱۶۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زیتون کارمندی
سیتروین زانتیا 2 (فیس لیفت)، مدل ۱۳۹۳

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶

۱۵۸,۶۹۳ کیلومتر
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در باهنر
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶

سیتروین الیزه مدل 2014 سفید صدفی نیو فیس

۸۱,۰۰۰ کیلومتر
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در ملی راه
سیتروین الیزه مدل 2014 سفید صدفی نیو فیس

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در پردیس
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸ اندیمشک

۳۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در باهنر
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸ اندیمشک

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کوروش (کوی ملت)
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶

۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پادادشهر
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در باهنر
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹

سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲

۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دغاغله

فروش سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶ زانتیا ۲۰۰۰

۰ کیلومتر
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
فروش سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶  زانتیا ۲۰۰۰

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۰

۳۲۵,۲۵۱ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۳ روز پیش در بهارستان
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۰

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳

۳۰۱,۷۵۸ کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کیانپارس
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳

زانتیا SX 2000 مدل ۸۶

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در زیتون کارمندی
زانتیا SX 2000 مدل ۸۶

سیتروین زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲

۱۷۸,۰۰۰ کیلومتر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کیانپارس
سیتروین زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲

سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۳

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کیانشهر
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۳

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷

۳۹۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر معین زاده
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷

سیتروین الیزه ۲۰۱۴

۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فرهنگ شهر
سیتروین الیزه ۲۰۱۴

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در گلستان
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸

۹۳,۰۰۰ کیلومتر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کیانپارس
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸

۲۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شریعتی جنوبی
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در حصیرآباد
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳

۲۵۳,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در رسالت
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳

سیتروین زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در بهارستان
سیتروین زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
بعدی