خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن در اهواز

زانتیا۲۰۰۰مدل۸۹
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
زانتیا۲۰۰۰مدل۸۹
زانتیا ۸۳ امیدیه
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در شهرک آغاجری
زانتیا ۸۳ امیدیه
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در زیتون کارمندی
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در بهارستان
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
زانتیا مدل83 سفید
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
زانتیا مدل83 سفید
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در باهنر
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در کوروش (کوی ملت)
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
زانتیا 2000 مدل 83
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در سپیدار
زانتیا 2000 مدل 83
زانتیا مدل۸۸
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در شریعتی جنوبی
زانتیا مدل۸۸
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در کیانپارس
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
زانتیا سفید
توافقی
۱۸ ساعت پیش در فاز دو پاداد
زانتیا سفید
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در پادادشهر
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
زانتیا سیتروئن C5، مدل ۲۰۰۷
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در باهنر
زانتیا سیتروئن C5، مدل ۲۰۰۷
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کیانپارس
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
زانتیا85کامل رنگ
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شریعتی جنوبی
زانتیا85کامل رنگ
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۶
توافقی
دیروز در باهنر
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۶
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۱
توافقی
پریروز در پردیس
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۱
زانتیا ۸۷
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در گلستان
زانتیا ۸۷
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کوروش (کوی ملت)
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
توافقی
پریروز در امانیه
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در زیتون کارمندی
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در حصیرآباد
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
زانتیا ۲۰۰۰
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کیانپارس
زانتیا ۲۰۰۰
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در پادادشهر
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
بعدی