خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن در اهواز مدل ۲۰۰۴

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳

۳۳۷,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در کوی نفت
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳

۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در نادری
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳

۳۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلستان
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک دانشگاه
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳

سیتروین زانتیا 2000cc مدل 83

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کیانپارس
سیتروین زانتیا 2000cc مدل 83

سیتروئن زانتیا 2000مدل ۸۳

۳,۴۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در زیتون کارمندی
سیتروئن زانتیا 2000مدل ۸۳
بعدی