خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن در اهواز مدل ۲۰۰۷

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶

۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کوروش (کوی ملت)
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کوت عبدالله
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶

سیتروئن زانتیا ۲۰۰۰، مدل ۱۳۸۶

۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کیانشهر
سیتروئن زانتیا ۲۰۰۰، مدل ۱۳۸۶

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در باهنر
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶

۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در باهنر
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶

۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در زیتون کارمندی
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
بعدی