خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن در اهواز مدل ۲۰۰۸

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷

۱۲,۵۶۳ کیلومتر
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷

۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲,۳۴۵,۶۷۸ تومان
۲۳ ساعت پیش در شهرک دانشگاه
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷

زانتیا 2000سی سی، کلکسیونی

۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در نادری
زانتیا 2000سی سی، کلکسیونی

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷در حد

۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امانیه
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷در حد

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷

۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در معین زاده
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
بعدی