خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن در اهواز مدل ۲۰۰۹

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸

۳۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در سپیدار
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸

۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پردیس
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸

۳۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فاز دو پاداد
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸

سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸

۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوی فرهنگیان
سیتروین زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
بعدی