خرید و فروش و قیمت خودرو دوو در اهواز مدل ۲۰۰۲

دوو سی یلو سدان، مدل۱۳۸۱

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کیان آباد
دوو سی یلو سدان، مدل۱۳۸۱

دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱

۴۵۱,۲۵۴ کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امانیه
دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱

دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۸۱

۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گلستان
دوو سی یلو سدان، مدل ۱۳۸۱
بعدی