خرید و فروش و قیمت خودرو دانگ فنگ H30 کراس در اهواز

دنده اتومات گیربکس ژاپن، سانروف دار، تهویه مطبوع،

۱۴۲,۰۰۰ کیلومتر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در گلستان
دنده اتومات گیربکس ژاپن، سانروف دار، تهویه مطبوع،

دانگ فنگ H30 کراس، مدل ۱۳۹۶

۷۳,۰۰۰ کیلومتر
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زیباشهر
دانگ فنگ H30 کراس، مدل ۱۳۹۶

دانگ فنگ H30 کراس، مدل ۱۳۹۷

۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نیوسایت
دانگ فنگ H30 کراس، مدل ۱۳۹۷

دانگ فنگ H30 کراس، مدل ۱۳۹۷

۹۴,۵۰۰ کیلومتر
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امانیه
دانگ فنگ H30 کراس، مدل ۱۳۹۷

دانگ فنگ H30 کراس، مدل ۱۳۹۷

۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۳ هفته پیش در پادادشهر
دانگ فنگ H30 کراس، مدل ۱۳۹۷
بعدی