خرید و فروش و قیمت خودرو فورد در اهواز

فورد موستانگ، مدل ۲۰۱۴

۹۵,۰۰۰ کیلومتر
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کیانپارس

فورد تاروس، مدل ۲۰۱۳

۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در بهارستان
فورد تاروس، مدل ۲۰۱۳

فورد موستانگ کروک مدل ۲۰۱۳

۳۹,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زیتون کارمندی
فورد موستانگ کروک  مدل ۲۰۱۳

فورد موستانگ، مدل ۲۰۱۴

۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در گلستان
فورد موستانگ، مدل ۲۰۱۴

فورد تاروس، مدل ۲۰۱۵ خلیج

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در زیتون کارمندی
فورد تاروس، مدل ۲۰۱۵ خلیج

فورد موستانگ، مدل ۲۰۱۶

۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زیتون کارمندی
فورد موستانگ، مدل ۲۰۱۶

فورد موستانگ، مدل ۲۰۱۱ کلکسیونی بدون رنگ

۷۷,۰۰۰ کیلومتر
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کیانپارس
فورد موستانگ، مدل ۲۰۱۱ کلکسیونی بدون رنگ

فورد، اسکیب مدل ۲۰۱۵

۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زیتون کارمندی
فورد، اسکیب مدل ۲۰۱۵

فورد تاروس، مدل ۲۰۱۳

۱,۱۱۱ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش در کیانپارس

فوردموستانگ کروک

۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امانیه
فوردموستانگ کروک

فورد موستانگ، مدل ۲۰۱۳

۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۵۳۵,۲۴۸,۷۸۵ تومان
۳ هفته پیش در پیروزی
فورد موستانگ، مدل ۲۰۱۳

فورد موستانگ، مدل ۲۰۱۵ فول تک در منطقه

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوی نفت
فورد موستانگ، مدل ۲۰۱۵ فول تک در منطقه

فورد موستانگ، مدل ۲۰۱۳

۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کیانپارس
فورد موستانگ، مدل ۲۰۱۳

فورد لینکولن خلیج ۲۰۱۴

۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۴ هفته پیش در کمپلوی شمالی (لشکر)
فورد لینکولن خلیج ۲۰۱۴
بعدی