خرید و فروش و قیمت خودرو جیلی در اهواز مدل ۱۳۹۳

جیلی Emgrand X7، مدل ۲۰۱۴

۱۸۶,۰۰۰ کیلومتر
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در زیتون کارمندی
جیلی Emgrand X7، مدل ۲۰۱۴

جیلی Emgrand 7 اتوماتیک، مدل ۲۰۱۴ پلاک ملی

۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کیانپارس
جیلی Emgrand 7 اتوماتیک، مدل ۲۰۱۴ پلاک ملی

جیلی Emgrand 7 اتوماتیک، مدل ۲۰۱۴

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوروش (کوی ملت)
جیلی Emgrand 7 اتوماتیک، مدل ۲۰۱۴

جیلی Emgrand 7 اتوماتیک، مدل ۲۰۱۴

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باهنر
جیلی Emgrand 7 اتوماتیک، مدل ۲۰۱۴

جیلی امگرند پلاک ملی

۱۷۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زیتون کارمندی
جیلی امگرند پلاک ملی

جیلی Emgrand X7، مدل۲۰۱۶ پلاک اروند

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوی نفت
جیلی Emgrand X7، مدل۲۰۱۶ پلاک اروند

جیلی Emgrand 7 اتوماتیک، مدل ۲۰۱۴

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در باهنر

جیلی Emgrand 7 اتوماتیک، مدل ۲۰۱۴

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر نادری
جیلی Emgrand 7 اتوماتیک، مدل ۲۰۱۴

جیلی Emgrand 7 اتوماتیک، مدل ۲۰۱۴ اروندی

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ هفته پیش در کوی سلطان منش
جیلی Emgrand 7 اتوماتیک، مدل ۲۰۱۴ اروندی
بعدی