اتصال برقرار شد

خرید و فروش و قیمت خودرو هیوندای النترا در اهواز

هیوندای النترا 2000cc، مدل ۲۰۱۷

۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در کیانپارس
هیوندای النترا 2000cc، مدل ۲۰۱۷

هیوندای النترا 1800cc، مدل ۲۰۱۷ خشک ۲ سال خواب

۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در گلستان
هیوندای النترا 1800cc، مدل ۲۰۱۷ خشک ۲ سال خواب

هیوندای النترا 1800cc، مدل ۲۰۱۴

۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در گلستان
هیوندای النترا 1800cc، مدل ۲۰۱۴

هیوندای النترا 1800cc، کوپه

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در زیتون کارمندی
هیوندای النترا 1800cc، کوپه

هیوندای النترا 1800cc، مدل ۲۰۱۶ فروش

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کوت عبدالله
هیوندای النترا 1800cc، مدل ۲۰۱۶ فروش

هیوندای النترا 1800cc، مدل ۲۰۱۶

۸۳,۰۰۰ کیلومتر
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کیانپارس
هیوندای النترا 1800cc، مدل ۲۰۱۶

هیوندای النترا، مدل ۲۰۱۶

۹۲,۰۰۰ کیلومتر
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در گلستان
هیوندای النترا، مدل ۲۰۱۶

هیوندای النترا 1800cc، مدل ۲۰۱۵

۱۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر گلستان
هیوندای النترا 1800cc، مدل ۲۰۱۵

النترا 2014 فول سفارش خلیج

۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک دانشگاه
النترا 2014 فول سفارش خلیج

النترا سفارش خلیج تمام فول

۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کیانپارس
النترا سفارش خلیج تمام فول

النترافول کامل ۲۰۱۵

۸۴,۰۰۰ کیلومتر
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر باهنر
النترافول کامل ۲۰۱۵

هیوندای النترا، مدل ۲۰۱۷ خلیج

۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در زیتون کارمندی
هیوندای النترا، مدل ۲۰۱۷ خلیج

هیوندای النترا 2000cc، مدل ۲۰۱۷

۷۶,۰۰۰ کیلومتر
۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک نفت
هیوندای النترا 2000cc، مدل ۲۰۱۷

هیوندای النترا 2000cc، مدل ۲۰۱۷

۶۸,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در باهنر
هیوندای النترا 2000cc، مدل ۲۰۱۷

هیوندای النترا 2000cc، مدل ۲۰۱۸

۹۴,۰۰۰ کیلومتر
۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امانیه
هیوندای النترا 2000cc، مدل ۲۰۱۸

هیوندای النترا 2000cc، مدل ۲۰۱۷ ترخیص ۲۰۱۸

۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در گلستان
هیوندای النترا 2000cc، مدل ۲۰۱۷ ترخیص ۲۰۱۸

هیوندای النترا 1600cc، مدل ۲۰۱۶

۸۸,۰۰۰ کیلومتر
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کیانپارس
هیوندای النترا 1600cc، مدل ۲۰۱۶

هیوندای النترا 2000cc، مدل ۲۰۱۷

۴۸,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در امانیه
هیوندای النترا 2000cc، مدل ۲۰۱۷

هیوندای النترا 2000cc، مدل ۲۰۱۸

۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در زیتون کارمندی
هیوندای النترا 2000cc، مدل ۲۰۱۸

هیوندای النترا 1800cc، مدل ۲۰۱۵

۸۵ کیلومتر
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در گلستان
هیوندای النترا 1800cc، مدل ۲۰۱۵

هیوندای النترا ۲۰۱۷ سفارش امریکا

۱۲۰ کیلومتر
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کوروش (کوی ملت)
هیوندای النترا ۲۰۱۷ سفارش امریکا

هیوندای النترا 2000cc، مدل ۲۰۱۷

۷۲,۰۰۰ کیلومتر
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در کیان آباد
هیوندای النترا 2000cc، مدل ۲۰۱۷

النترا ۱۶۰۰ سفارش خلیج

۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در باهنر
النترا ۱۶۰۰ سفارش خلیج

هیوندای النترا اروندی سفید

۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پادادشهر
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو هیوندای النترا در اهواز