اتصال برقرار شد

هیوندای جنسیس سدان، مدل2014

۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر
۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در سپیدار
هیوندای جنسیس سدان، مدل2014

جنسیس مدل ۲۰۱۴

۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک حفاری
جنسیس مدل ۲۰۱۴

هیوندای جنسیس سدان، مدل ۲۰۱۳

۱۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرک نفت
هیوندای جنسیس سدان، مدل ۲۰۱۳

جنسیس رویال۲۰۱۱

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
جنسیس رویال۲۰۱۱

جنسیس رویال فول۲۰۱۵

۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در طالقانی
جنسیس رویال فول۲۰۱۵

هیوندای جنسیس سدان، مدل ۲۰۱۳

۱۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوروش (کوی ملت)
هیوندای جنسیس سدان، مدل ۲۰۱۳

هیوندای جنسیس سدان

۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲ هفته پیش در نادری
هیوندای جنسیس سدان

جنسیس رویال خلیج

۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در شریعتی جنوبی
جنسیس رویال خلیج

هیوندای جنسیس فول خلیج

۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در کوی مهدیس
هیوندای جنسیس فول خلیج

جنسیس رویال ۱۵ خلیج

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زیتون کارمندی
جنسیس رویال ۱۵ خلیج

هیوندای جنسیس سدان

۱۳۱,۰۰۰ کیلومتر
۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در گلستان
هیوندای جنسیس سدان

جنسیس رویال فول خلیج خانگی

۱۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کیانپارس
جنسیس رویال فول خلیج خانگی

جنسیس

۱۶۲,۰۰۰ کیلومتر
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کوروش (کوی ملت)
جنسیس

جنسیس خلیج ۲۰۱۳ فول

۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در کوی مهدیس
جنسیس خلیج ۲۰۱۳ فول
بعدی