اتصال برقرار شد

خرید و فروش و قیمت خودرو هیوندای سانتافه ix 45 2400cc در اهواز

هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵

۳۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۳ ساعت پیش در صد دستگاه
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵

هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۶

۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در کوروش (کوی ملت)
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۶

هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵

۹۶,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در طالقانی
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵

هیوندای سانتافه GDI ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۷

۹۴,۰۰۰ کیلومتر
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در زیتون کارمندی
هیوندای سانتافه GDI ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۷

هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۶

۹۱,۰۰۰ کیلومتر
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در پادادشهر
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۶

هیوندای سانتافه ۲۰۱۵ خلیج

۷۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲۳ ساعت پیش در گلستان
هیوندای سانتافه ۲۰۱۵ خلیج

هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۸

۵۳,۰۰۰ کیلومتر
۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در کیانپارس
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۸

هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۸

۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک دانشگاه
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۸

هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵

۸۶,۰۰۰ کیلومتر
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوی مهدیس
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵

هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۴

۱۲۵,۸۰۰ کیلومتر
۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کیانشهر
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۴

سانتافه فول خلیج 2015

۸۳,۰۰۰ کیلومتر
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پردیس
سانتافه فول خلیج 2015

هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شریعتی جنوبی
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵

هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۸

۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کیانپارس
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۸

هیوندای سانتافه مدل 2018 خلیج پرآپشن سیلور

۹۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر گلستان
هیوندای سانتافه مدل 2018 خلیج پرآپشن سیلور

سانتافه ۲۰۱۸

۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کیانپارس

هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵

۶۶,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کوی نفت
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵

هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵

۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کیانپارس
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵

هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵

۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فرهنگ شهر
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵

هیوندای سانتافه فول کامل ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵

۷۶,۷۰۰ کیلومتر
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کوروش (کوی ملت)
هیوندای سانتافه فول کامل ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵

هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵

۱۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در گلستان
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵

هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵

۱۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کیان آباد
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵

سانتافه 2400 مدل ۲۰۱۷ چهار گرمکن در حد

۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۵ روز پیش در گلستان
سانتافه 2400 مدل ۲۰۱۷ چهار گرمکن در حد

سانتافه ۲۰۱۷ خلیج فول۶۴ آپشن

۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در زیتون کارمندی
سانتافه ۲۰۱۷ خلیج فول۶۴ آپشن

هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵

۱۶۸,۰۰۰ کیلومتر
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در سپیدار
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو هیوندای سانتافه ix 45 2400cc در اهواز