خرید و فروش و قیمت خودرو جیپ در اهواز

جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۲(بازدید ایلام)

۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بهارستان
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۲(بازدید ایلام)

جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۵

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوت عبدالله
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۵

جیپ چروکی، مدل ۲۰۱۵

۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کیان آباد
جیپ چروکی، مدل ۲۰۱۵

جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۹

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نادری
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۹

جیپ چروکی، مدل ۲۰۱۴

۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک نفت
جیپ چروکی، مدل ۲۰۱۴

جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۹

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در حصیرآباد
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۹
بعدی