خرید و فروش و قیمت خودرو کیا سراتو در اهواز مدل ۲۰۱۶

کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۶

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک حفاری
کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۶

کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۶

۱۷۲,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ملی راه
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۶

کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۶

۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در گلستان
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۶

کیا سراتو کوپه 2000cc، مدل ۲۰۱۶

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کیانپارس
کیا سراتو کوپه 2000cc، مدل ۲۰۱۶
بعدی